Metsäalan koulutuksen laadullisen tuloksellisuuden mittarit


”Mitä mittaat, sitä kehität” oli johtavana ajatuksena metsäalan keskeisillä toimijoilla aloitettaessa metsäalan koulutuksen laatumittaustyö. Elettiin vuosien 2008–2009 laman jälkeistä aikaa, jolloin metsäala yleisesti nähtiin auringonlaskun alana ilman tulevaisuutta Suomessa. Metsäalan sisäinen tahtotila kuitenkin tähtäsi käsinkosketeltavan vahvasti yhdessä mahdollisimman nopeaan nousuun.


Miksi mittaamista?

Koulutus koettiin yhdeksi metsäalan nousun keskeiseksi tekijäksi: metsäopintoihin oli saatava hakeutumaan pienenevien ikäluokkien paras aines. Tämän nähtiin olevan mahdollista nostamalla alan koulutuksen laatua ja osoittamalla se hakijoille läpinäkyvästi.

Metsäalan koulutuksen laatumittareiden kehittämistyö aloitettiin TTS Työtehoseurassa vuonna 2011 Metsämiesten Säätiön rahoituksella ja alan yhteisellä vahvalla työpanoksella. Mukana olivat niin Metsäteollisuus ry, MTK, Metsänhoitoyhdistykset, Sahateollisuus ry, Loimu, Otso, Meto, Teollisuusliitto ry, Koneyrittäjät kuin alan oppilaitokset.

Alan koulutuksen sisältöihin ja toteutuksen onnistuneisuuteen sekä niiden työelämävastaavuuteen ammateittain kohdentuva tarkastelu määriteltiin ainoaksi tavaksi tuottaa alalle ja oppilaitoksille tietoa kehittymistyöhön. Koska heikoin lenkki ketjussa määrittää tason, laadullista tuloksellisuutta nähtiin tarpeellisena mitata tutkintotasoittain, koulutusohjelmittain ja myös oppilaitoskohtaisesti.


Mitä mitataan?

Mittaukset kohdistetaan valmistuneisiin ja niissä selvitetään ensiksi koulutuksella saavutettuja oppimistuloksia yleisessä työelämäosaamisessa, alan yhteisessä substanssiosaamisessa ja ammattikohtaisessa substanssiosaamisessa. Toiseksi kartoitetaan opetuksen työelämävastaavuus ja kolmanneksi valmistuneiden laadullinen työllisyys valmistumis- ja mittaushetkillä. Näin metsäalan laatumittauksiin on saatu mukaan myös lyhyt uraseuranta.


Metsäala toimii edelläkävijänä

Metsäala on ensimmäinen- ja toistaiseksi ainoa- koulutusala, jolla on toimivat laadullisen tuloksellisuuden mittarit käytössään koulutuksen kehittämiseen ja sisäiseen laadunvalvontaan. Metsäalan koulutuksen laatumittaristolla seurataan lisäksi ainoana laatuaan koulutuksesta valmistuneiden laadullista työllisyyttä.

MTI-laatumittarin toimivuus testattiin ensimmäistä kertaa jo vuonna 2013.Sitä seurasivat maisterikoulutus ja ammatilliset metsäkoneenkuljettaja-, metsuri-metsäpalvelujen tuottaja- ja metsäenergian tuottajamittaukset. Työ on jatkunut vuodesta 2018 nelivuotisella pilottivaiheella osana Kansallisen metsästrategian 2025 osaamisen ja koulutuksen strategista ohjelmaa, missä tuloksellisuutta on mitattu tutkintotasoittain ja oppilaitoksittain kahdesta viiteen vuoden välein. Sisällöt kehittyvät alan ammattien muuttumisen myötä, mistä tietoa tuottavat sekä mittausten vastaajat että tiiviissä kehitystyössä mukana olevat metsäalan keskeiset toimijat.


Lisätietoja:

  • Eila Lautanen
    kehittämispäällikkö, TTS Työtehoseura
  • eila.lautanen(a)tts.fi, p. 044 714 3686

  • Riitta Kilpeläinen
    tutkija, TTS Työtehoseura
  • riitta.kilpelainen(a)tts.fi, p. 050 3087535Sivuston tekninen toteutus: nodefor.fi