Valitse raportti


Metsätalousinsinöörikoulutuksen laadusta on saatavilla kaksi erilaista raporttia. "Vanha raporttimalli" sisältää vuosien 2016-2020 kyselyiden kysymyspatteristojen mukaan laaditut raportit. Raportti sisältää joiltain osin myös tuoreimman, vuonna 2023 suoritetun kyselyn tulokset.

"Uusi raporttimalli" on laadittu vuoden 2023 kyselypatteriston pohjalta. Uudessa raporttimallissa osaamisnäkökulmien kehittymistä eri kyselykertojen välillä on selkeytetty ja kirjautuneet käyttäjät voivat kopioida oppilaitoksensa tunnuslukukohtaiset raportit jatkokäsittelyyn esimerkiksi taulukkolaskentaohjelmassa.