• 1 Työmarkkinat

  Suomalainen työmarkkinajärjestelmä on perustunut sopimiseen ja sovittelemiseen. Tämä merkitsee sitä, että lähes kaikki työelämään liittyvä lainsäädäntö valmistellaan kolmikantaisesti hallituksen sekä työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen yhteistyönä. Sopimuksia on tehty pääasiallisesti työmarkkinajärjestöjen kesken, mutta myös siten, että maan hallitus on osallistunut.

  Työmarkkinoilla on työnantajia ja -tekijöitä ja yksityisiä sekä julkisia toimijoita. Töitä voidaan tehdä joko työntekijänä tai yrittäjänä. Silloin, kun työn suorittaa työntekijä, työn tekemisestä sekä siihen liittyvistä työehdoista on määrätty tarkasti eri tason määräyksillä ja sopimuksilla, kuten työehtosopimuksilla ja työsopimuksilla. Yritysten väliset sopimukset työn tekemisestä ja siitä maksettavasta korvauksesta eivät ole yhtä tarkasti määrättyjä. Kolmas tapa tehdä töitä on apurahalla tai stipendillä työskentely. Siinä ei olla työsuhteessa eikä kyse ole varsinaisesta yrittämisestä. Mutta omasta sosiaali- ja eläketurvasta on syytä itse huolehtia varsinkin jos on pidempään apurahatutkijana.

  Kuva neuvottelujärjestelmästä 

  Metsäalan työmarkkinat muodostuvat kaikista toiminnoista, joissa puuta tuotetaan, korjataan ja kuljetetaan tuotantolaitoksille, jalostetaan tuotteiksi sekä myydään ja toimitetaan asiakkaille eri puolilla maailmaa. Näiden lisäksi metsäalan työmarkkinat käsittävät puuntuotantoa ja työtä metsätiloilla, metsäntutkimusta, luontoarvojen kartoittamista ja suojelua, lain valvontaa sekä metsien eri käyttömuotojen suunnittelua ja yhteensovittamista.

  Metsäalan merkitys Suomen kansantaloudessa on keskeinen, sillä metsäala kattaa hieman yli 20 prosenttia Suomen vientituloista ja se on monessa maakunnassa kantava elinkeino.  Lisätietoa

Tervetuloa Metsäalan työelämäkurssille!2 Töissä metsäalalla