• 3 Työelämän pelisäännöt

  Työlainsäädännön lähtökohtana työntekijän suojeluperiaate

  Työlainsäädännössä on pakottavia säännöksiä, joista ei voi sopimuksin poiketa työntekijän vahingoksi. Tällaisia säännöksiä ovat esim. työsuhdeturvasta, määräaikaisen sopimuksen solmimisen edellytyksistä ja yleissitovan työehtosopimuksen määräysten noudattamisvelvollisuudesta.

  Työlainsäädännössä on myös säännöksiä, joista voidaan poiketa työehtosopimuksella, esim. sairausajan palkkaa koskeva säännös ja jotkut työaikoja koskevat säännökset. Näiden lisäksi on lakisäännöksiä, joita sovelletaan ainoastaan, jos muusta järjestelystä ei ole sovittu.

  Työehtosopimuslailla säädetään työnantajan ja työnantajayhdistyksen sekä työntekijäyhdistyksen oikeudesta sopia työnantajaa ja työntekijöitä velvoittavista ehdoista. Työehtosopimuksilla on sovittu mm. työstä maksettavasta palkasta ja työajoista.

  Työsuhteen ehdot voivat käytännössä määräytyä lain, työehtosopimuksen, työsopimuksen tai muun työpaikalla paikallisesti tehdyn sopimuksen mukaan. Koska sekä lain säännökset että työehtosopimuksen määräykset asettavat vähimmäistason, työntekijän kannalta paremmista ehdoista on aina mahdollista sopia myös alempiasteisin normein, kuten työsopimuksella.

  Vähimmäistyöehdot

  Työsuhteissa sovellettavat vähimmäistyöehdot määräytyvät lain ja yleissitovan tai normaalisitovan työehtosopimuksen mukaan. Työnantajan on noudatettava vähintään valtakunnallisen, asianomaisella alalla edustavana pidettävän työehtosopimuksen määräyksiä. Valtioneuvoston asettama lautakunta vahvistaa, onko valtakunnallinen työehtosopimus yleissitova.

  Työehtosopimus voi olla myös normaalisitova, jolloin työehtosopimus solmitaan ammattiliiton ja yksittäisen yrityksen välillä. Metsäteollisuuden irtauduttua valtakunnallisesta työehtosopimustoiminnasta, määräytyvät vähimmäistyöehdot monissa alan yrityksissä yritysten omien käytäntöjen, normaalisitovien työehtosopimusten sekä työlainsäädännön perusteella.


  Työhön perehdytys

  Työnantajalla on velvollisuus huolehtia siitä, että saat tarvittavan perehdytyksen työhön. Perehdyttämisellä on tärkeä vaikutus, että työntekijä ei aiheuta vaaraa itselleen eikä muille. Kun saat riittävän perehdytyksen se auttaa sinua oppimaan työtehtäväsi nopeammin ja tiedät mitä sinulta työntekijänä odotetaan.

   


  Työelämän pelisäännöt


  Työrauhavelvollisuus 

  Joskus työehtosopimus päättyy ennen kuin työmarkkinaosapuolet saavat neuvoteltua uuden sopimuksen. Edellisen sopimuksen päätyttyä neuvottelijat voivat yrittää edistää omia tavoitteitaan työtaistelutoimenpitein, kuten lakolla tai työsululla. Lakko on työntekijäpuolen ja työsulku työnantajapuolen painostuskeino.

  Työ- tai virkaehtosopimuksen voimassa ollessa, sopimukseen liittyneitä työnantaja- ja työntekijäliittoja sekä niiden jäseniä koskee työrauhavelvoite. Ne eivät saa ryhtyä sopimusta koskevaan työtaisteluun.


  Työelämässä Sinun on tärkeää muistaa

  Tee hyvä ensivaikutelma - ole ajoissa

  Selvitä aina mihin aikaan työsi alkaa, jotta et myöhästy. Kännykän kalenteriin on helppo kirjata, mihin aikaan ja kenen luona sinun pitää olla. Muista ilmoittaa heti työpaikalle, jos myöhästyt tai olet sairastunut.

  Tee työsopimus kirjallisena

  Tee aina kirjallinen työsopimus työnantajasi kanssa, sillä suullisen sopimuksen sisältöä on vaikea todistaa. Lisäksi työsopimus kannattaa tehdä kahtena kappaleena, joista toinen jää sinulle ja toinen työnantajallesi. Sopimuksessa sovitte työn tekemisestä, työstä maksettavasta palkasta, muista eduista ja ehdoista. Muista lukea sopimus tarkkaan, ennen kuin allekirjoitat sen. Metsäsertifiointi edellyttää kirjallista työsopimusta toimintansa piiriin kuuluvilta.

  Toimita verokortti työnantajalle

  Verokortti on kortti, jonka verohallinto lähettää kaikille yli 15-vuotiaille postissa, mutta voit myös tilata ja tulostaa uuden verokortin vero.fi -sivustolta. Verokortin toimittaminen on tärkeää, sillä muuten palkastasi menee 60 prosenttia veroa.

  Muista hyvät käytöstavat

  Töissä tapaat jatkuvasti uusia ihmisiä ja parhaiten teet hyvän ensivaikutelman itsestäsi, kun muistat hyvät käytöstavat. Katso siis ihmisiä silmiin ja hymyile, kättele tapaamasi henkilö ja ole kaikille ystävällinen.

  Ole oma-aloitteinen

  Oma-aloitteisuus tekee vaikutuksen työnantajaan. Jos suinkin on mahdollista, niin pyri selvittämään ongelmat itse ensin, mutta käänny sitten tarvittaessa työnantajasi puoleen.

  Ole osa työyhteisöä

  Juttele rohkeasti työkavereillesi ja kuuntele kun sinulle puhutaan. Hyvä tapa tutustua työkavereihin on mennä heidän kanssaan lounaalle.

  Tutustu työpaikkasi taustoihin ja toimintatapoihin
  Toimi avoimesti ja rehellisesti.
  Älä kerro työpaikkasi sisäisistä asioista ulkopuolisille
  Kysy rohkeasti apua
   
  Pyydä työtodistus

  Muista pyytää työsuhteen päättyessä työtodistus. Näin sinulla on taas yksi dokumentti lisää omaan ansioluetteloosi, ja sitä kautta työnhaku taas seuraavalla kerralla helpottuu.  Lisätietoa

2 Töissä metsäalalla4 Työn hakeminen